При предплащане на 6 месечни такси клиената получава 1 безплатен месец.